วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557


พระคงเขียว ลำพูน กรุเก่า

ชนะเลิศโต๊ะ 8 สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดคูยาง ๑๙ ธ ค.๒๕๔๒วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557