วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระลีลาเม็ดขนุน กำแพงเพชร

 พระลีลาเม็ดขนุนกรุทุ่งเศรษฐี เนื้อละเอียดดูแล้วหนึกนุ่ม


พระลีลาเม็ดขนุนพิมพ์ใหญ่

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557