วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก.
สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า....พิมพ์สังฆาฏิ..เพราะพระพิมพ์นี้..สังฆาฏิ จะดูลึกคมชัดหนาใหญ่กว่าพิมพ์อื่นๆ
มีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ เข่าโค้ง เข่าตรงความกว้างประมาณ ๑.๘-๒ ชม.สูงประมาณ ๒ ชม.ความหนา
ประมาณ ๕-๘ มม.เอกลักษณ์ หน้าผากยุบเล็กน้อย และเส้นไรพระศก และเส้นพระกรรณใหญ่หนาลึกคม ดูคล้ายสวมชฏา


วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

พระลีลา หนึงในเบญจภาคี


พระลีลาเม็ดขนุนหนึ่งใน เบญจภาคี จ.กำกแพงพชร
พระลีลาเม็ดขนุน พิมพ์กลาง จ.กำแพงเพชร

พระลีลาพลูจีบ พิมพ์กลาง จ.กำแพงเพช
  


พระลีลาพลูจีบ พิมพ์ใหญ่ กำแพงเพชร

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร

มาศึกษาร่วมกัน

พระซุ้มกอพิมพิ์ใหญ่ กรุทุ่งเศษฐี

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ กรุท่งเศษฐี

พิมพ์ใหญ่


พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร


พระซุ้มกอ กรุวัดพิกุล จ.กำแพงเพชร

พระซุ้มกอ พิมพิ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำแพงเพชร
พระซุ้มกอพิมพิ์กลาง กรุทุ่งเศษฐี  จ.กำแพงเพชรพระซุ่มกอ พิมพิ์กลาง จ.กำแพงเพชร

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระนางพญา จ.พิษณุโลก

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง จ.พิษณุโลก
 


พระนางพญา พิมพิ์เข่าตรงมือตกเข่า

พิมพ์เข่าตรงพิมพ์อกนูนใหญ่
พิมพ์สังฆาฏิพิมพ์ทรงเทวดา


พระเบญจภาคี พระสมเด็จ

 พระสมเด็จ พิมพ์ต่างๆ