วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

พระลีลา หนึงในเบญจภาคี


พระลีลาเม็ดขนุนหนึ่งใน เบญจภาคี จ.กำกแพงพชร
พระลีลาเม็ดขนุน พิมพ์กลาง จ.กำแพงเพชร

พระลีลาพลูจีบ พิมพ์กลาง จ.กำแพงเพช
  


พระลีลาพลูจีบ พิมพ์ใหญ่ กำแพงเพชร

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร

มาศึกษาร่วมกัน

พระซุ้มกอพิมพิ์ใหญ่ กรุทุ่งเศษฐี

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ กรุท่งเศษฐี

พิมพ์ใหญ่


พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร


พระซุ้มกอ กรุวัดพิกุล จ.กำแพงเพชร

พระซุ้มกอ พิมพิ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำแพงเพชร
พระซุ้มกอพิมพิ์กลาง กรุทุ่งเศษฐี  จ.กำแพงเพชรพระซุ่มกอ พิมพิ์กลาง จ.กำแพงเพชร

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระนางพญา จ.พิษณุโลก

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง จ.พิษณุโลก
 


พระนางพญา พิมพิ์เข่าตรงมือตกเข่า

พิมพ์เข่าตรงพิมพ์อกนูนใหญ่
พิมพ์สังฆาฏิพิมพ์ทรงเทวดา


พระเบญจภาคี พระสมเด็จ

 พระสมเด็จ พิมพ์ต่างๆวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระลีลาเม็ดขนุน กำแพงเพชร

 พระลีลาเม็ดขนุนกรุทุ่งเศรษฐี เนื้อละเอียดดูแล้วหนึกนุ่ม


พระลีลาเม็ดขนุนพิมพ์ใหญ่